Praktische zaken

Bij het pleegouderschap komen veel dingen kijken. Denk bijvoorbeeeld aan juridische thema's, voogdij en vergoedingen. 

Om je te helpen tijdens het pleegouderschap hebben we de meest praktische zaken in een overzicht gezet op de pagina praktische zaken. 

Aanvullende zorg

Tijdens een pleegzorgtraject kan het soms voorkomen dat er extra maatwerk nodig is. Hiervoor heeft Vigere aanvullende specialistische zorg beschikbaar. Denk hierbij onder andere aan Triple-P, Sherborne samenspel en Ouder Rol Differentiatie. Omdat deze zorg altijd aanvullend is op een regulier pleegzorgtraject, kunt u dit het beste in overleg met Vigere regelen.


Neem hiervoor contact op met het aanmeldteam van Vigere. 


Pleegzorg (bestands- en netwerkpleegzorg)

Tel. 085 1303 952

E-mail: aanmeldingen@vigere.nl

Vergoedingen

Tijdens het pleegouderschap heb je recht op verschillende vergoedingen. Hieronder staan de belangrijkste beschreven. Ben je op zoek naar informatie over andere vergoedingen? Kijk dan op pleegzorg.nl voor alle informatie over vergoedingen.

Pleegzorgvergoeding

Als pleegouder ontvang je een vergoeding van de overheid: de pleegvergoeding. Dit is een vast bedrag per dag dat bedoeld is voor kosten die je maakt voor je pleegkind.

Denk hierbij aan kosten voor eten en drinken, kleding, verzorging, sport, zakgeld, vakantie en kleine schoolspullen.

Kijk voor meer info op onze pagina met praktische info voor pleegouders. 

Eén Loket

Sommige bijzondere kosten die niet vanuit de pleegvergoeding of extra toeslagen betaald kunnen worden, kunnen vergoed worden vanuit Eén Loket. Dit is een vergoedingssysteem van de pleegzorgorganisaties in Noord-Brabant.

Het overzicht van de vergoedingen en de declaratieformulieren staan hier, voor meer informatie over Eén Loket klik je op onderstaande knop.

Declaraties deeltijdpleegzorg

Bij deeltijdpleegzorg krijgen pleegouders op basis van de beschikking een vergoeding voor de pleegzorg. 


Hiervoor moet je als pleegouder een declaratie indienen. Dit kan gemakkelijk via de declaratiepagina. Deze kun je bereiken door op onderstaande knop te klikken.

Belangenbehartiging

Wil je meedenken over pleegzorgzaken? Dan is de Pleegouderraad (POR) misschien wel iets voor jou. In dit orgaan worden de belangen van de pleegouders en (pleeg)kinderen behartigd. 

Pleegouderraad (POR)

De POR is de vertegenwoordiging voor én door pleegouders binnen Vigere Jeugdzorg. Ze zijn een onafhankelijke stem die de belangen van pleegouders en pleegkinderen behartigt.

Tevens volgt de POR de ontwikkelingen in de pleegzorg op de voet en peilt wat er bij pleeggezinnen leeft. 

Vertrouwenspersoon voor pleegouders

Wanneer er problemen ontstaan in de samenwerking en je er met je pleegzorgbegeleider niet tot een oplossing komt, vinden we dat erg vervelend. In dat geval is er bij Vigere de mogelijkheid om dit met een vertrouwenspersoon te bespreken. Dit is een onafhankelijk persoon, die samen met jou gaat kijken naar mogelijke oplossingen. Ook kun je een klacht indienen. 

Vertrouwenspersoon

Wanneer je zaken tijdens de pleeg- of gezinshuiszorgplaatsing van je kind in vertrouwen zou willen bespreken is er de mogelijkheid om dit met een vertrouwenspersoon te doen.


Dit kan via Zorgbelang Brabant-Zeeland of via Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). 

Klacht indienen 

De medewerkers van Vigere Jeugdzorg zetten zich allen in om de beste hulpverlening te bieden. Toch kan het helaas zijn dat er iets mis gaat in het zorgproces en er een klacht ontstaat.


We raden het aan om daar niet mee rond te blijven lopen maar klachten te melden. Op deze pagina informeren we graag over hoe dat kan.