Ik zoek een plek voor een kind

Pleeggezin

Kinderen die (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen wonen hebben het recht om in een stabiele en veilige gezinssituatie op te groeien. 


Wanneer dit niet binnen het eigen netwerk gevonden kan worden, wordt er gezocht naar een pleeggezin in het bestand van Vigere Jeugdzorg.

Netwerkpleeggezin

Binnen netwerkpleegzorg komt het kind in een bekende en vertrouwde omgeving terecht. Denk hierbij aan familie, vrienden of kennissen.

Vanwege deze vertrouwde omgeving heeft netwerkpleegzorg de voorkeur.

Gezinshuis

Wanneer een kind meer specialistische zorg nodig heeft, kan een plaatsing in een gezinshuis een goede optie zijn.

Plaatsing gaat in dat geval via de specialisten van gezinshuiszorg. Via aanmeldingen@vigere.nl of onderstaande knop komt u in contact met hen. 

NB: Het aanmeldteam komt wekelijks bij elkaar om de aanvragen te behandelen. Nadat de aanvraag behandeld is, nemen zij contact met u op. 

Er is sprake van een crisissituatie

Nieuwe crisisplaatsing

Er is sprake van een nieuwe crisisplaatsing als het kind nog geen zorg via Vigere Jeugdzorg ontvangt.


In dat geval neemt u contact op met het pleegzorg crisisteam. Zij bekijken met u de mogelijkheden

E-mailadres: crisispleegzorg@vigere.nl

Telefoonnummer: 085 1303 986

Bestaande plaatsing

Er is sprake van een bestaande plaatsing als het kind al zorg via Vigere Jeugdzorg ontvangt. In dat geval neemt u contact op met de betrokken pleegzorgbegeleider. 

Ik heb een vraag over wachtlijsten
Bij Vigere Jeugdzorg begrijpen we dat er voor verwijzers veel vragen zijn over de wachtlijst voor pleegzorg. Omdat een goede match tussen kind, pleegouders en ouders erg belangrijk is, is dit altijd maatwerk. Daarom raden we aan om hiervoor contact op te nemen met de matchers van pleegzorg.

Ook voor gezinshuiszorg is een passende match altijd maatwerk. Daarvoor kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.


Pleegzorg (bestands- en netwerkpleegzorg) & Gezinshuiszorg

Tel. 085 1303 952

E-mail: aanmeldingen@vigere.nl

Welke vormen van pleegzorg biedt Vigere?

Pleegzorg is het (tijdelijk) zorgen voor een kind dat niet bij diens ouders kan wonen, omdat het opgroeien of opvoeden daar niet goed gaat. Bent u benieuwd welke vorm van pleegzorg het meest geschikt is in uw casus? Hieronder staan de verschillende vormen van pleegzorg beschreven.

Deeltijdpleegzorg
Pleegzorg hoeft niet altijd 24u per dag, 7 dagen in de week plaats te vinden. Zo kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om in de weekenden, vakanties of doordeweekse dagen voor een pleegkind te zorgen. Deze vorm noemen we deeltijdpleegzorg. In overleg met de pleegzorgbegeleider en ouder(s) worden de momenten dat het pleegkind bij het pleeggezin is afgestemd. 

Crisispleegzorg

Wanneer een situatie dusdanig uit de hand loopt, kan het mogelijk zijn dat een kind onmiddelijk uit huis geplaatst moet worden. In dat geval gaat het kind naar een crisispleeggezin. Belangrijk in deze vorm van pleegzorg is dat er meteen een veilige plek voor het kind gevonden kan worden. Flexibiliteit vanuit het pleeggezin is belangrijk, omdat het kind op dezelfde dag er terecht moet kunnen. Het kind blijft zolang als nodig is, wanneer dit langer is dan zes weken spreken we van kortdurende pleegzorg. 

Kortdurende pleegzorg 

In deze periode wordt er bekeken of het kind terug kan keren naar de ouders of dat een plaatsing in een pleeggezin voor langere tijd nodig is. Het streven is om binnen een jaar duidelijkheid te hebben voor het kind, ouders en betrokkenen. 

Langdurige pleegzorg 

Bij langdurige pleegzorg is duidelijk dat het kind voor langere tijd niet bij de eigen ouders kan wonen. Het pleeggezin biedt voor dit kind dan een stabiele gezinssituatie.

Meer maatwerk nodig?
Tijdens een pleegzorgtraject kan het soms voorkomen dat er extra maatwerk nodig is. Hiervoor heeft Vigere aanvullende specialistische zorg beschikbaar. Denk hierbij onder andere aan Triple-P, Sherborne samenspel en Ouder Rol Differentiatie. Omdat deze zorg altijd aanvullend is op een regulier pleegzorgtraject, kunt u dit het beste in overleg met Vigere regelen.


Neem hiervoor contact op met het aanmeldteam van Vigere. 


Pleegzorg (bestands- en netwerkpleegzorg)

Tel. 085 1303 952

E-mail: aanmeldingen@vigere.nl