Sherborne Samenspel

Sherborne Samenspel is een bewegings- behandelvorm en richt zich op de relatie tussen de fysieke en de mentale ontwikkeling bij kinderen. Het is gericht op het vergroten van het (zelf)vertrouwen en de relatie tussen opvoeder en kind.


Kinderen die in hun eerste levensjaren te maken hebben gekregen met structurele fysieke en/of emotionele onveiligheid hebben zichzelf overlevingsstrategieën aangeleerd die voor hem of haar op dat moment helpend waren om te kunnen functioneren in die omgeving.

Wanneer het kind binnen pleegzorg een “veilige” nieuwe plek heeft, betekent dat voor hem niet automatisch dat het veilig is. Het kind is immers anders gewend en dit gevoel van onveiligheid heeft zich opgeslagen in diens lijfje. Dat betekent dat het kind nog steeds diens overlevingsstrategie in blijft zetten of andere manieren vindt in het omgaan met dat gevoel van basisonveiligheid.


Sherborne samenspel gaat uit van de hechtingstheorie en zet in op de eerste bouwstenen van de hechting, waarbij positieve ervaringen kunnen worden opgedaan en groei in de verstoorde hechtingsontwikkeling deels mogelijk is. Tijdens de sessies stimuleren we de opvoeders door middel  van spel en beweging het kind intensief (lichaams)contact aan te bieden. Waardoor het kind zich alsnog gekoesterd kan voelen en leert het te vertrouwen op de opvoeders.


Een Sherborne Samenspel sessie is met de pleegouder(s), het pleegkind en de Sherborne Samenspel begeleider. Tijdens de sessies worden video opnamen gemaakt. Deze worden later met de pleegouders teruggekeken en besproken. Hierdoor worden de pleegouders zich meer bewust van het natuurlijke vermogen om de lichaamstaal van hun pleegkind te verstaan en hier sensitief en responsief op te reageren. Waarbij het de bedoeling is dat pleegouders dit gaan integreren in het dagelijkse leven.


De inzet van Sherborne Samenspel begeleiding is tijdelijk en wordt met de betrokkenen geëvalueerd op de gestelde doelen. Het is belangrijk dat het kind plezier beleefd samen met diens pleegouder (hechtingsfiguur) tijdens de sessies, waardoor er ontspanning en vertrouwen ontstaat. Sherborne Samenspel is geschikt voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Wanneer kan je Sherborne Samenspel inzetten?

Het pleegkind…

 • Is erg bepalend
 • Laat claimend gedrag zien
 • Neemt zelf de leiding
 • Laat overdreven sociaal wenselijk gedrag zien (overlevingsstrategie aanpassen)
 • Is onzeker en durft geen keuzes te maken
 • Is fysiek onhandig (stoot zich vaak, valt, of stoot dingen om)
 • Heeft geen verbinding met diens lijf, voelt bijvoorbeeld niet wanneer het pijn heeft, of het koud heeft.
 • Lijkt heel neutraal in emoties, haalt voor alles diens schouder op en laat gevoelens niet binnen komen
 • Kan moeilijk (langdurige) vriendschappen onderhouden
 • Vaak opzoek naar grenzen en gaat hierover heen


Als pleegouder heb je het gevoel dat je:….

 • Geen grip hebt
 • Niet door kan dringen
 • In een negatieve spiraal zit
 • Weinig verbinding voelt met je pleegkind

 

En nog zo veel meer! Vragen? Neem contact op met het aanmeldteam van Vigere Jeugdzorg via aanmeldingen@vigere.nl

Doelen Sherborne Samenspel

Door inzet van bewegingsvormen, ondersteunt met spel en video opnames krijgen opvoeders handvatten aangereikt om:
 

 • Het lichaamsbewustzijn en bewegings-mogelijkheden van het kind te vergroten wat het zelfvertrouwen van het kind bevordert.
 • De relatie tussen opvoeder en kind te versterken.